html> "عروســـ ـ ـــ ـــک کوکـ ـ ـ ــی"


"جلوترنیاخاکسترمیشوى...اینجادلی راسوزانده اند"

دوستان عزیزم لطفا با مرورگر " کـــــروم"  وارد شوید


و....


به یک خانم جهت اداره ی وبلاگ بصورت نیمه وقت نیازمندیم

شنبه 21 بهمن1391 |- نستــ ـ ـ ـ ـــرن -|

 

 

پستـــــ ویـــــــزه


ℭoη†iηuê
جمعه 20 تیر1393 |- نستــ ـ ـ ـ ـــرن -|

 

مشكے بـہ تـטּ كنيد 

عزا گرفتـہ ام ..

براے مرگ يكـ احسآس

احسآسے بـہ بزرگے يكـ غرور لـہ شده 

بـہ زير خیانت هاے يكـ عشق دروغيـטּ

اينجا ..

در خلوتگاه ايـטּ عشق 

صداے شيونهاے دردناكم 

صداے نفريـטּ هاے ايـטּ دل شكستـہ ام

روزے بـہ گوشت خواهد رسيد .. 

ايـטּ صدا را ..

دست سرسخت 

سرنوشـت بـہ گوشت مے رساند 

براے زجرهاے ايـטּ قلب سوختـہ ام 

براے هر نفس كـہ با مرگ كشيدم .. 

براے تكـ تكـ ثانيـہ هاے تنهايے ام 

و براے غرور شكستـہ ام .. 

ديدار بہ قيامت لعنتے ...

 

شنبه 23 فروردین1393 |- نستــ ـ ـ ـ ـــرن -|

 

مشكے بـہ تـטּ كنيد 

عزا گرفتـہ ام ..

براے مرگ يكـ احسآس

احسآسے بـہ بزرگے يكـ غرور لـہ شده 

بـہ زير خیانت هاے يكـ عشق دروغيـטּ

اينجا ..

در خلوتگاه ايـטּ عشق 

صداے شيونهاے دردناكم 

صداے نفريـטּ هاے ايـטּ دل شكستـہ ام

روزے بـہ گوشت خواهد رسيد .. 

ايـטּ صدا را ..

دست سرسخت 

سرنوشـت بـہ گوشت مے رساند 

براے زجرهاے ايـטּ قلب سوختـہ ام 

براے هر نفس كـہ با مرگ كشيدم .. 

براے تكـ تكـ ثانيـہ هاے تنهايے ام 

و براے غرور شكستـہ ام .. 

ديدار بہ قيامت لعنتے ...

 

شنبه 23 فروردین1393 |- نستــ ـ ـ ـ ـــرن -|

ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﺖ ﺭﺍ ﻋﺮﯾﺎﻥ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎﻧﻮ !          ﺑﻠﮑﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﻋﺮﻭﺱ ﺑﺮ ﺗﻨﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ...          ﺑﻔﻬﻢ ﻋﺸﻖ ﺍﮔﺮ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺩ          ﻟﺬﺕ ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻟﺐ ﺩﺍﺩﻥ ﺑ...ﻮﺩ ...          ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﺵ ﻣﯿﮑﻨﺪ          ﻭ ﺍﺯ ﺑﺮﻕ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻣﺴﺖ ﻣﯿﺸﻮﺩ          ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﯽ ﻭ ﻫﻤﺨﻮﺍﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ...          ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻘﺖ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ          ﺍﺯ ﺩﻭﺭﯼ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻟﺬﺕ ﻣﯿﺒﺮﯾﺪ          ﭼﻮﻥ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﺟﺎﯾﺖ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻗﻠﺒﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻧﺨﻮﺭﻧﯿﺴﺖ !!          ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻫﻔﺖ ﻗﻠﻢ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺧﻮﺷﮑﻠﺘﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﻟﺶ ﺭﺍ ﺑﺒﺮﺩ .          ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺗﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺫﻫﻦ ﺍﻭ ﻫﺴﺘﯽ ...          ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﯾﻌﻨﯽ          ﺑﺎﻟﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺩت;          ﮐﻪ یک ﻣﺮﺩﯼ در ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎهت است          ﻭ ﯾﻘﯿﻦ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺶ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ ﻭ          ﺑــــــــــــــــــــــــــــــﺲ  !!!  

چهارشنبه 20 فروردین1393 |- نستــ ـ ـ ـ ـــرن -|

با خوبی ها و بدی ها،هرانچه که بود؛برگ دیگری از دفتر روزگار ورق خورد،برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد،سالی دیگر گذشت....روزهایت بهاری و بهارت جاودانه باد سال نو پیشاپیش بر شما مبارک

پنجشنبه 29 اسفند1392 |- نستــ ـ ـ ـ ـــرن -|

“کنج گلویم قبرستانی است پرازاحساسهایی که زنده بگورشده اند،

به نام بغض….”

عشق گم شده من …

نبودن هایی هست که هیچ بودنی جبرانشان نمیکند،وآدمهائی که هرگز

تکرارنمی شوند….

وتو آنگونه ای…

فقط همین…

*******

شعرهایم را میخوانی…

و میگویی روان پریش شده ام !

پیچیده است … قبول …

اما من فقط چشمهای تو را مینویسم …

تو ساده تر نگاه کن …

*******

پشتـــــ این چشمـــ ها …
ابرها درگــــیرند …
و منـــــ …
کنار خنده هایتــــــ می مانمـــــ …
در اینــــ دقایقــــ دلتنگیـــــ …

گاهـــــــی وقتا خودمو بغل میکنم و میگم:

یــــــــادته آغوشش چــــقدر گرم بود؟؟

*****

یه وقتایی بعضیارو راحت میبخشی

چون دوست داری هنوزم تو زندگیت باشن....

*****

سهم من از دنیــــا نداشتن است..

تنها قدم زدن در پیاده روها

و فکرکردن به کسی که هیچ وقت نبود

*****


توی این برف و سرما میتونم خودمو گرم کنم

اما...

جواب دلــــم رو چی بدم؟؟

*****

خــــــــدایا

درسته گناه کارم

ولی خب گنا دارم...

جمعه 25 بهمن1392 |- نستــ ـ ـ ـ ـــرن -|

میخوام همونی شم که میخوای
احساسم امشب ایده الت شه
آغوشمون اونقدر گرم باشه که
تا صبح اینجا خوش بحالت شه
میخوام از امشب خونمون بازم
قصر طلایت باشه خانومم
دستاتو دور گردنم بنداز
با عطر موت آروم آرومم
باید از امشب عشق بین ما چیزی شبیه زندگی باشه
پایان تو پیله نشستن ها آغاز این پروانگی باشه
حسی که بین ما وجود داره باید یه ذره خاص تر باشه
باید از امشب توی این خونه این با احساتر باشه


عاشق این آهنگم باهاش بهترین خاطره هارو دارم...آهنگ وبلاگم هم همینه حتما دانلودش کنید...

پروانگی از پدرام شانه ساز

پنجشنبه 24 بهمن1392 |- نستــ ـ ـ ـ ـــرن -|

ϰ-†нêmê§